Lot Sex Name horse Date of birth Category Father Height horse Result
1 Stallion Thomas K. (Reinder 452 x Jerke 434) 27-06-2014 Reinder 452 164cm - 16,14 € 10.000 Internet
2 Mare Dreamgirl fan stal Shakira (Hessel 480 x Jense 432) 15-03-2017 Yearling Hessel 480 € 3.000 Internet
3 Stallion Pieter fan Heede (Stendert 447 x Folkert 353) 02-05-2013 Stendert 447 163cm - 16,04 € 11.000 Internet
4 Mare Wytske van de Olde Mette Moate (Hessel 480 x Onne 376) 12-06-2015 2nd Premium Hessel 480 164cm - 16,14 € 7.000 Internet
5 Stallion Nozem Frieschwijk (Haitse 425 x Time 398) 26-03-2012 Haitse 425 165cm - 16,24 € 16.000 Internet
6 Mare Winst Boszorg (Harmen 424 x Teeuwis 389) 08-06-2007 Star 2nd Premium Harmen 424 161 cm- 15,85 € 5.000 Internet
7 Stallion Yan von Coenenhof (Alke 468 x Rindert 406) 30-04-2015 Alke 468 € 5.500 Internet
8 Stallion Zepke fan de Groenesteegh (Epke 474 x Sjaard 320) 27-03-2015 Epke 474 166cm - 16,34
9 Mare Vrouke Boszorg (Pier 448 x Heitse 425) 14-06-2014 Star 2nd Premium Pier 448 167cm - 16,44 € 6.500 Internet
10 Stallion Udo S.Z. (Bartele 472 x Haitse 425) 11-06-2014 Bartele 472 167cm - 16,44 € 12.000 Internet
11 Stallion Wolter van de Wolwarren (Wybren 464 x Leffert 306) 20-10-2015 Wybren 464 164 cm - 16,14 € 5.000 Internet
12 Mare Tjitske van de Beestmanweg (Alwin 469 x Olof 315) 18-05-2014 Star 1st Premium Alwin 469 167cm - 16,44 € 13.000 Internet
13 Stallion Gerke J. (Michiel 422 x Monte 378) 06-03-2010 Sport Elite Stallion Michiel 442 167cm -16,44 € 44.000 Internet
14 Stallion Jacob van Tjerkgaast (Tsjalle 454 x Ulke 338) 26-03-2011 Sports Stallion Tsjalle 454 170cm - 16,73 € 17.000 Internet
15 Mare Mistral KSD (Uldrik 457 x Doaitsen 420) 12-03-2012 Star 2nd Premium Uldrik 457 168cm - 16,55
16 Stallion Ysbrand Ygrek (Wytse 462 x Time 398) 02-05-2015 Wytse 462 161cm - 15,85 € 6.000 Internet
17 Mare Gerkje fan de Koaten (Jasper 366 x Jakob 302) 08-06-2002 Star 2nd Premium Jasper 366 160cm - 15,75 € 4.500 Internet
18 Stallion Wup Galloper (Epke 474 x Felle 422) 04-05-2015 Epke 474 167cm - 16,44 € 9.000 Internet
19 Mare Tooske van de Dompstede (Norbert 444 x Beart 411) 27-03-2014 Star 1st Premium Norbert 444 167cm - 16,44 € 16.000 Internet
20 Stallion Geert van de Noeste hoeve (Maurits 437 x Feitse 293) 16-02-2010 Star sport Maurits 437 168cm - 16,54 € 20.000 Internet
21 Mare Unique vd Anne-Rinske hoeve (Lolke 371 x Heinse 354) 26-04-2006 Crown Mare 1st Premium Lolke 371 162cm -15,94 € 13.000 Internet
22 Stallion Kasey M (Arjen 417 x Jasper 366) 16-05-2011 Arjen 417 167cm - 16,44 € 18.000 Internet
23 Stallion Almer van de Wiskehoeve (Uldrik 457 x Jorrit 363) 30-03-2016 Uldrik 457 € 4.000 Internet
24 Mare Inge Ygrek (Maurus 441 x Hannes 296) 23-04-2010 Star 2nd Premium Maurus 441 164 cm - 16,14 € 9.500 Internet
25 Stallion Siert 499 (Dries 421 x Sape 381) 26-04-2013 Breeding Stallion Dries 421 166cm - 16,34 € 92.000 Internet
26 Mare Uniek fan stal Bellefleur (Tsjalle 454 x Beart 411) 30-05-2014 Star 2nd Premium Tsjalle 454 167cm - 16,44 € 23.000 Internet
27 Mare Beitske van 't Oostende (Jerke 434 x Olof 315) 23-05-2008 Model Sport Jerke 434 170cm - 16,73 € 34.000 Internet
28 Mare Wilma vom Schladitzer See (Alwin 469 x Tsjalke 397) 06-07-2015 1st Premium 2-year old Alwin 469 € 7.500 Internet
29 Gelding Jaitse fan 'e Achlumer Greide (Tsjalle 454 x Wibe 402) 08-06-2011 Star Sports Gelding Tsjalle 454 167cm - 16,44 € 26.000 Internet
30 Mare Marina (Ulbert 390 x Oege) 24-02-2004 Star 2nd Premium Ulbert 390 163cm - 16,04 € 6.500 Internet
31 Stallion Troy fan't Brillehof (Tymon 456 x Anton 343) 09-04-2014 Tymon 456 164cm - 16,14 € 5.000 Internet
32 Mare Eike fan d' Stockwiesen (Epke 474 x Mewes 438) 06-05-2017 Yearling Epke 474 € 8.000 Internet

Friesian Horse Auction 11-02-2018


Thomas K. (Reinder 452 x Jerke 434)

Thomas K. (Reinder 452 x Jerke 434)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Reinder 452
Review report:
Download Review report
Date of birth:
27-06-2014
Location:
Noord Brabant, the Netherlands
Dreamgirl fan stal Shakira (Hessel 480 x Jense 432)

Dreamgirl fan stal Shakira (Hessel 480 x Jense 432)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Yearling
Father:
Hessel 480
Review report:
No
Date of birth:
15-03-2017
Location:
Gelderland, The Netherlands
Pieter fan Heede (Stendert 447 x Folkert 353)

Pieter fan Heede (Stendert 447 x Folkert 353)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Stendert 447
Review report:
Download Review report
Date of birth:
02-05-2013
Location:
Friesland, The Netherlands
Wytske van de Olde Mette Moate (Hessel 480 x Onne 376)

Wytske van de Olde Mette Moate (Hessel 480 x Onne 376)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
2nd Premium
Father:
Hessel 480
Review report:
No
Date of birth:
12-06-2015
Location:
Friesland, the Netherlands
Nozem Frieschwijk (Haitse 425 x Time 398)

Nozem Frieschwijk (Haitse 425 x Time 398)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Haitse 425
Review report:
Download Review report
Date of birth:
26-03-2012
Location:
Friesland, the Netherlands
Winst Boszorg (Harmen 424 x Teeuwis 389)

Winst Boszorg (Harmen 424 x Teeuwis 389)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Star 2nd Premium
Father:
Harmen 424
Review report:
No
Date of birth:
08-06-2007
Location:
Friesland, the Neterlands
Yan von Coenenhof (Alke 468 x Rindert 406)

Yan von Coenenhof (Alke 468 x Rindert 406)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Alke 468
Review report:
No
Date of birth:
30-04-2015
Location:
Friesland, the Netherlands
Zepke fan de Groenesteegh (Epke 474 x Sjaard 320)

Zepke fan de Groenesteegh (Epke 474 x Sjaard 320)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Epke 474
Review report:
No
Date of birth:
27-03-2015
Location:
Overijsel, the Netherlands
Vrouke Boszorg (Pier 448 x Heitse 425)

Vrouke Boszorg (Pier 448 x Heitse 425)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Star 2nd Premium
Father:
Pier 448
Review report:
No
Date of birth:
14-06-2014
Location:
Satzburg, Austria
Udo S.Z. (Bartele 472 x Haitse 425)

Udo S.Z. (Bartele 472 x Haitse 425)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Bartele 472
Review report:
Download Review report
Date of birth:
11-06-2014
Location:
Friesland, The Netherlands
Wolter van de Wolwarren (Wybren 464 x Leffert 306)

Wolter van de Wolwarren (Wybren 464 x Leffert 306)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Wybren 464
Review report:
Download Review report
Date of birth:
20-10-2015
Location:
Friesland, The Netherlands
Tjitske van de Beestmanweg (Alwin 469 x Olof 315)

Tjitske van de Beestmanweg (Alwin 469 x Olof 315)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Star 1st Premium
Father:
Alwin 469
Review report:
No
Date of birth:
18-05-2014
Location:
Gelderland
Gerke J. (Michiel 422 x Monte 378)

Gerke J. (Michiel 422 x Monte 378)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Category:
Sport Elite Stallion
Father:
Michiel 442
Review report:
Download Review report
Date of birth:
06-03-2010
Location:
Friesland, the Netherlands
Jacob van Tjerkgaast (Tsjalle 454 x Ulke 338)

Jacob van Tjerkgaast (Tsjalle 454 x Ulke 338)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Category:
Sports Stallion
Father:
Tsjalle 454
Review report:
Download Review report
Date of birth:
26-03-2011
Location:
Friesland, the Netherlands
Mistral KSD (Uldrik 457 x Doaitsen 420)

Mistral KSD (Uldrik 457 x Doaitsen 420)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Star 2nd Premium
Father:
Uldrik 457
Review report:
Download Review report
Date of birth:
12-03-2012
Location:
Italy, Florence
Ysbrand Ygrek (Wytse 462 x Time 398)

Ysbrand Ygrek (Wytse 462 x Time 398)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Wytse 462
Review report:
Download Review report
Date of birth:
02-05-2015
Location:
Friesland, the Netherlands
Gerkje fan de Koaten (Jasper 366 x Jakob 302)

Gerkje fan de Koaten (Jasper 366 x Jakob 302)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Star 2nd Premium
Father:
Jasper 366
Review report:
No
Date of birth:
08-06-2002
Location:
Friesland, the Netherlands
Wup Galloper (Epke 474 x Felle 422)

Wup Galloper (Epke 474 x Felle 422)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Epke 474
Review report:
Download Review report
Date of birth:
04-05-2015
Location:
Friesland
Tooske van de Dompstede (Norbert 444 x Beart 411)

Tooske van de Dompstede (Norbert 444 x Beart 411)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Star 1st Premium
Father:
Norbert 444
Review report:
No
Date of birth:
27-03-2014
Location:
Noord-Brabant, the Netherlands
Geert van de Noeste hoeve (Maurits 437 x Feitse 293)

Geert van de Noeste hoeve (Maurits 437 x Feitse 293)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Category:
Star sport
Father:
Maurits 437
Review report:
Download Review report
Date of birth:
16-02-2010
Location:
Friesland, the Netherlands
Unique vd Anne-Rinske hoeve (Lolke 371 x Heinse 354)

Unique vd Anne-Rinske hoeve (Lolke 371 x Heinse 354)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Crown Mare 1st Premium
Father:
Lolke 371
Review report:
Download Review report
Date of birth:
26-04-2006
Location:
Friesland, the Netherlands
Kasey M (Arjen 417 x Jasper 366)

Kasey M (Arjen 417 x Jasper 366)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Arjen 417
Review report:
Download Review report
Date of birth:
16-05-2011
Location:
Friesland, the Netherlands
Almer van de Wiskehoeve (Uldrik 457 x Jorrit 363)

Almer van de Wiskehoeve (Uldrik 457 x Jorrit 363)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Uldrik 457
Review report:
No
Date of birth:
30-03-2016
Location:
Gelderland, the Netherlands
Inge Ygrek (Maurus 441 x Hannes 296)

Inge Ygrek (Maurus 441 x Hannes 296)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Star 2nd Premium
Father:
Maurus 441
Review report:
No
Date of birth:
23-04-2010
Location:
Friesland, the Netherlands
Siert 499 (Dries 421 x Sape 381)

Siert 499 (Dries 421 x Sape 381)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Category:
Breeding Stallion
Father:
Dries 421
Review report:
Download Review report
Date of birth:
26-04-2013
Location:
Friesland, the Netherlands
Uniek fan stal Bellefleur (Tsjalle 454 x Beart 411)

Uniek fan stal Bellefleur (Tsjalle 454 x Beart 411)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Star 2nd Premium
Father:
Tsjalle 454
Review report:
No
Date of birth:
30-05-2014
Beitske van 't Oostende (Jerke 434 x Olof 315)

Beitske van 't Oostende (Jerke 434 x Olof 315)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Model Sport
Father:
Jerke 434
Review report:
No
Date of birth:
23-05-2008
Location:
Drenthe, the Netherlands.
Wilma vom Schladitzer See (Alwin 469 x Tsjalke 397)

Wilma vom Schladitzer See (Alwin 469 x Tsjalke 397)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
1st Premium 2-year old
Father:
Alwin 469
Review report:
No
Date of birth:
06-07-2015
Location:
Noord-Brabant, the Netherlands
Jaitse fan 'e Achlumer Greide (Tsjalle 454 x Wibe 402)

Jaitse fan 'e Achlumer Greide (Tsjalle 454 x Wibe 402)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Gelding
Category:
Star Sports Gelding
Father:
Tsjalle 454
Review report:
Download Review report
Date of birth:
08-06-2011
Location:
Friesland, the Netherlands
Marina (Ulbert 390 x Oege)

Marina (Ulbert 390 x Oege)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Star 2nd Premium
Father:
Ulbert 390
Review report:
No
Date of birth:
24-02-2004
Location:
Friesland, the Netherlands
Troy fan't Brillehof (Tymon 456 x Anton 343)

Troy fan't Brillehof (Tymon 456 x Anton 343)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Stallion
Father:
Tymon 456
Review report:
No
Date of birth:
09-04-2014
Location:
Noord-Brabant, the Netherlands
Eike fan d' Stockwiesen (Epke 474 x Mewes 438)

Eike fan d' Stockwiesen (Epke 474 x Mewes 438)

Pedigree:
Download Pedigree
VAT:
Prices are excl. VAT
Sex:
Mare
Category:
Yearling
Father:
Epke 474
Review report:
No
Date of birth:
06-05-2017
Location:
Duitsland